BackgammonGalaxy.com

Fox & Hounds 091019 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 7 (Total Players: 7)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3
5808 Lars-Henrik Braun 3 1250.15
8345 Kenneth Olesen 2 1232.31
4548 Louise Petersen 2 779.52
4869 Uffe Sørensen 2 1014.90
4466 Jan Hansen 1 953.34
9712 Michael Nielsen 1 1195.75
3852 Uffe Kaagaard 1 998.27

Tournament Owners

Kenneth Olesen - Lars-Henrik Braun - Michael Nielsen - René Andersen - Uffe Kaagaard

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 5

Round: 3, Score: 5

 
8345 
Kenneth Olesen
 0 
M1-3
 
5808 
Lars-Henrik Braun
 5 
 
4548 
Louise Petersen
 5 
M2-3
 
3852 
Uffe Kaagaard
 0 
 
4466 
Jan Hansen
 0 
M3-3
 
4869 
Uffe Sørensen
 5 
 
9712 
Michael Nielsen
 5 
M4-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 5

 
4869 
Uffe Sørensen
 0 
M1-2
 
8345 
Kenneth Olesen
 5 
 
4466 
Jan Hansen
 0 
M2-2
 
5808 
Lars-Henrik Braun
 5 
 
3852 
Uffe Kaagaard
 5 
M3-2
 
9712 
Michael Nielsen
 0 
 
4548 
Louise Petersen
 5 
M4-2
 
 
 
BYE
 0 

Round: 1, Score: 5

 
3852 
Uffe Kaagaard
 0 
M1-1
 
4869 
Uffe Sørensen
 5 
 
4548 
Louise Petersen
 0 
M2-1
 
8345 
Kenneth Olesen
 5 
 
5808 
Lars-Henrik Braun
 5 
M3-1
 
9712 
Michael Nielsen
 0 
 
4466 
Jan Hansen
 5 
M4-1
 
 
 
BYE
 0