MERA3 22/10/2022 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 27 (Total Players: 27)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5
CHARAKLIAS 4 0.00
CHATZELIS 4 0.00
MAGGANAS 4 0.00
PROUKAKIS 4 0.00
SOFOS 4 0.00
ATMATZIDIS 3 0.00
KALOFOLIAS 3 0.00
KRITIKOS 3 0.00
MAKRIS 3 0.00
MANIAS 3 0.00
PANAIDIS 3 0.00
PAPOUTSIS 3 0.00
TSIRIS 3 0.00
ZOIDIS 3 0.00
ZOUVELOS 3 0.00
ANASTASIOU 2 0.00
KATOGIANNAKIS 2 0.00
KOKKINIS 2 0.00
MANESIOTIS 2 0.00
MANIATIS 2 0.00
MPRATSIS 2 0.00
PASIALIS 2 0.00
TOUKAS 2 0.00
CHATZIIOANNOY 1 0.00
MARAGKOS 1 0.00
MPERTACHOS 1 0.00
VOULGARIDIS 1 0.00

Tournament Owners

greek backgammon federation

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 7

Round: 5, Score: 7

 
 
 
CHARAKLIAS
 0 
M1-5
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
 
 
 
MAGGANAS
 7 
M2-5
 
 
 
MANIAS
 0 
 
 
 
CHATZELIS
 7 
M3-5
 
 
 
TSIRIS
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS
 0 
M4-5
 
 
 
SOFOS
 7 
 
 
 
KALOFOLIAS
 0 
M5-5
 
 
 
ZOIDIS
 7 
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
M6-5
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 0 
 
 
 
PASIALIS
 0 
M7-5
 
 
 
KRITIKOS
 7 
 
 
 
MPRATSIS
 0 
M8-5
 
 
 
MAKRIS
 7 
 
 
 
PANAIDIS
 7 
M9-5
 
 
 
MANESIOTIS
 0 
 
 
 
ZOUVELOS
 7 
M10-5
 
 
 
MPERTACHOS
 0 
 
 
 
MANIATIS
 7 
M11-5
 
 
 
CHATZIIOANNOY
 0 
 
 
 
KOKKINIS
 7 
M12-5
 
 
 
MARAGKOS
 0 
 
 
 
VOULGARIDIS
 0 
M13-5
 
 
 
ANASTASIOU
 7 
 
 
 
TOUKAS
 7 
M14-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 7

 
 
 
CHARAKLIAS
 7 
M1-4
 
 
 
MAGGANAS
 0 
 
 
 
MANIAS
 0 
M2-4
 
 
 
ATMATZIDIS
 7 
 
 
 
KALOFOLIAS
 7 
M3-4
 
 
 
PASIALIS
 0 
 
 
 
SOFOS
 7 
M4-4
 
 
 
KRITIKOS
 0 
 
 
 
PANAIDIS
 0 
M5-4
 
 
 
CHATZELIS
 7 
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
M6-4
 
 
 
MANESIOTIS
 0 
 
 
 
MPRATSIS
 0 
M7-4
 
 
 
TSIRIS
 7 
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 7 
M8-4
 
 
 
TOUKAS
 0 
 
 
 
ZOIDIS
 7 
M9-4
 
 
 
MPERTACHOS
 0 
 
 
 
VOULGARIDIS
 0 
M10-4
 
 
 
ZOUVELOS
 7 
 
 
 
MANIATIS
 0 
M11-4
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
 
 
 
MAKRIS
 7 
M12-4
 
 
 
KOKKINIS
 0 
 
 
 
ANASTASIOU
 0 
M13-4
 
 
 
CHATZIIOANNOY
 7 
 
 
 
MARAGKOS
 7 
M14-4
 
 
 
BYE
 0 

Round: 3, Score: 7

 
 
 
CHARAKLIAS
 7 
M1-3
 
 
 
TSIRIS
 0 
 
 
 
MANIAS
 7 
M2-3
 
 
 
KRITIKOS
 0 
 
 
 
MAGGANAS
 7 
M3-3
 
 
 
KALOFOLIAS
 0 
 
 
 
SOFOS
 0 
M4-3
 
 
 
PANAIDIS
 7 
 
 
 
MANESIOTIS
 7 
M5-3
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 0 
 
 
 
MANIATIS
 0 
M6-3
 
 
 
PASIALIS
 7 
 
 
 
VOULGARIDIS
 0 
M7-3
 
 
 
ATMATZIDIS
 7 
 
 
 
MAKRIS
 0 
M8-3
 
 
 
CHATZELIS
 7 
 
 
 
MPERTACHOS
 0 
M9-3
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
 
 
 
MPRATSIS
 7 
M10-3
 
 
 
TOUKAS
 0 
 
 
 
ANASTASIOU
 0 
M11-3
 
 
 
KOKKINIS
 7 
 
 
 
CHATZIIOANNOY
 0 
M12-3
 
 
 
ZOUVELOS
 7 
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
M13-3
 
 
 
MARAGKOS
 0 
 
 
 
ZOIDIS
 7 
M14-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 7

 
 
 
KRITIKOS
 7 
M1-2
 
 
 
TOUKAS
 0 
 
 
 
MAGGANAS
 7 
M2-2
 
 
 
ATMATZIDIS
 0 
 
 
 
KALOFOLIAS
 7 
M3-2
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 0 
 
 
 
MPERTACHOS
 0 
M4-2
 
 
 
MANIAS
 7 
 
 
 
SOFOS
 7 
M5-2
 
 
 
MANIATIS
 0 
 
 
 
TSIRIS
 7 
M6-2
 
 
 
ANASTASIOU
 0 
 
 
 
PASIALIS
 0 
M7-2
 
 
 
CHARAKLIAS
 7 
 
 
 
PAPOUTSIS
 0 
M8-2
 
 
 
MPRATSIS
 7 
 
 
 
CHATZELIS
 7 
M9-2
 
 
 
KOKKINIS
 0 
 
 
 
VOULGARIDIS
 7 
M10-2
 
 
 
CHATZIIOANNOY
 0 
 
 
 
ZOIDIS
 0 
M11-2
 
 
 
MANESIOTIS
 7 
 
 
 
MARAGKOS
 0 
M12-2
 
 
 
MAKRIS
 7 
 
 
 
ZOUVELOS
 0 
M13-2
 
 
 
PANAIDIS
 7 
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
M14-2
 
 
 
BYE
 0 

Round: 1, Score: 7

 
 
 
KATOGIANNAKIS
 7 
M1-1
 
 
 
CHATZIIOANNOY
 0 
 
 
 
CHATZELIS
 0 
M2-1
 
 
 
MPERTACHOS
 7 
 
 
 
MPRATSIS
 0 
M3-1
 
 
 
KALOFOLIAS
 7 
 
 
 
VOULGARIDIS
 0 
M4-1
 
 
 
SOFOS
 7 
 
 
 
MAKRIS
 0 
M5-1
 
 
 
MANIAS
 7 
 
 
 
MANESIOTIS
 0 
M6-1
 
 
 
MAGGANAS
 7 
 
 
 
KOKKINIS
 0 
M7-1
 
 
 
MANIATIS
 7 
 
 
 
TSIRIS
 7 
M8-1
 
 
 
ZOUVELOS
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS
 7 
M9-1
 
 
 
ZOIDIS
 0 
 
 
 
CHARAKLIAS
 7 
M10-1
 
 
 
MARAGKOS
 0 
 
 
 
PAPOUTSIS
 0 
M11-1
 
 
 
PASIALIS
 7 
 
 
 
TOUKAS
 7 
M12-1
 
 
 
PANAIDIS
 0 
 
 
 
KRITIKOS
 7 
M13-1
 
 
 
PROUKAKIS
 0 
 
 
 
ANASTASIOU
 7 
M14-1
 
 
 
BYE
 0